Výsledky - 1. a 2. kolo SEP - Praha ( CZ )

                 Oficiálne výsledky - automobilová orientačná súťaž
                 1. a 2. kolo 15. ročníka seriálu " Stredoeurópsky pohár "
                                    Praha ( CZ )  08. - 10.04.2011


Celkové výsledky 1. a. 2.kola  -  Výsledky jazdy zručnosti 1. a 2. kola  

poradie na radaroch ( od najpomalšej po najrýchlejšiu posádku )

Trať :     

1. nočná etapa :  Itinerár  -  Mapa 1  -  Mapa 2-1.časť  Mapa 2-2.časť 

2. nočná etapa :  Itinerár  -  Mapa 1.časť  -  Mapa 2.časť

1. denná etapa :  Itinerár  -  Mapa 1.časť  -  Mapa 2.časť

2. denná etapa :  Itinerár  -  Mapa 1.časť  -  Mapa 2.časť  -  Mapa 3.časť


Vzorové prejazdy :

1. nočná etapa  -  2. nočná etapa  -  1. denná etapa  

2. denná etapa-1.časť  -  2. denná etapa-2.časť