Výsledky - Jarná BJ - 20.03.2011

                 Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 4. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 20.03.2011


Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

Trať :

Itinerár  -  mapa  -  Vzorový prejazd  -  Vyhodnotené jazdné výkazy
                                                                  Legenda :  zelené kontroly - sú správne - 0TB za každú
                                                                                    červené kontroly - chýbajúce - 100TB za každú
                                                                                    modré kontroly - sú naviac - 60TB za každú