Profil klubu

auto


Názvy predchodcov klubu klubov :

 • Automotoklub pri ZO Zväzarmu Spišská Belá – do roku 1992.
 • Automotoklub Renax Spišská Belá – 1993 až 1994.
 • Automobilový klub Spišská Belá – 1995 - 2009.

Súčasný názov klubu – Automotoklub Spišská Belá.

Legendy klubu :

 • zakladatelia – 1972 : Slavomil Rusiňák, Vladimír Pavličko, Jozef Pavličko.
 • ukončili športovú kariéru : Ondrej Meltzer ( 2004 ), Jaroslav Línek ( 2006 ).
 • aktívna športová kariéra : Peter Rusiňák, Štefan Slodičák, Ladislav Stoklas, Peter Slodičák, Václav    Slodičák, Vladimír Libiak.

Nové súťažné tváre v klube:

 • Anton Štolc, Ján Štolc, Jana Štolcová, František Monka, Peter Pavličko,  Peter Tarko, Jaroslav Divoký + celá motosekcia.

Predsedníctvo AMK Spišská Belá :

 • Peter Rusiňák – predseda.
 • Štefan Slodičák – podpredseda – MOTO sekcia.
 • Ladislav Stoklas – podpredseda pre slalomy a jazdy zručnosti.
 • Václav Slodičák – podpredseda pre súťaže „ Rodičia, jazdite opatrne ! „
 • Eva Rusiňáková – ekonóm AMK Spišská Belá.
 • Anton Štolc, Ján Štolc – podpredseda - reklama a marketing.
 • Ján Poliak – podpredseda – MOTO sekcia.

Počet členov AMK Spišská Belá: 68.

 

Osobnosti, ktoré podporovali klub v minulosti :

Dušan Roth – bývalý primátor mesta Spišská Belá, Ing. Jaroslav Mervart – bývalý ekonomický riaditeľ a.s. Chemosvit, PaeDr. Pavol Žilínek – bývalý prezident NAMK SR, Vlastimil Havlín – bývalý generálny sekretár ÚAMK SR, Ing. Michal Ľach – generálny riaditeľ a.s. Chemosvit.


Osobnosti, podporujúce napredovanie klubu v súčasnosti :

JUDr. Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá, Ľubomír Pisarčík – predseda ZO ZŤŠČ Spišská Belá, Dr. Ladislav Hrivko – SLOVKRED Poprad, Ing. Vladimír Klein – riaditeľ Mestského podniku s.r.o. Spišská Belá.


Činnosť klubu :

A: športová :

 1. „The Central European Cup „ – neoficiálne majstrovstvá Strednej Európy klubov v Automobilových orientačných súťažiach.
 2. Jazdy zručnosti.
 3. Majstrovstvá Slovenska v rely.
 4. Majstrovstvá Slovenska v slalome.
 5. Automobilové rely šprinty, automobilové súťaže do vrchu.
 6. Celoštátna dopravno-výchovná súťaž pre deti a začiatočníkov „ Rodičia, jazdite opatrne ! „ v Automobilových orientačných súťažiach.
 7. Súťaže off road terénnych automobilov.
 8. Zrazy a výjazdy motorkárov.
B: organizátorská :
 1. 10 x v roku jazda zručnosti – O pohár primátora mesta Spišská Belá;
 2. 5 x v roku súťaž pre rodičov s deťmi a začiatočníkov – príprava posádok na seriál „ Rodičia, jazdite opatrne ! „;
 3. Medzinárodná automobilová orientačná súťaž „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „, ktorej súčasťou je aj seriál „ The Central European Cup „ a jedno z kôl celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže „ Rodičia, jazdite opatrne ! „;
 4. Slávnostné vyhodnotenie skončenej súťažnej sezóny spojené s ocenením členov vrámci celeročne prebiehajúcich súťaží;
 5. Celoročná snaha prilákať do svojich radov ďalších motoristických záujemcov.