Pozvánka na ! / Invitation on !

         logo36rcec2023                                       

 mesto bela

36.ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka " - 36.annual - " The chalenge Cup of Slavomil Rusiňák "

   9. a 10.kolo seriálu Stredoeurópsky pohár - 9th & 10th round of serie The Central European Cuo

   5..kolo dopravnovýchovnej súťaže - "Rodičia, jazdite opatrne !" - 5. round "Parents, drive carefully"

   4.kolo seriálu " Belianske bezpečné jazdy " -  4.round " Spisska Bela´s safe driving "

       - Štartovná listina - noc - 06.10.2023    nove !!!               - Startlist - night - 06.10.2023   new !!!

       - Štartovná listina - deň - 07.10.2023    nove !!!               - Startlist - day - 07.10.2023      new !!!

       Plániky jázd zručnosti - Plans of speed trialls :

       JZN1 - STN1      JZN2 - STN2       JZD1 - STD1        JZD2 - STD2    nove !!! - new !!!
                                                       JZD1ORG - STD1ORG

       Pisomná rozprava CEC - Write debate CEC    nove !!! - new !!!

       Pisomná rozprava RJO    nove !!!

Spišská Belá - 06.- 08.10.2023

Na prezretie/browse :

svk - Propozície súťaže                                                                                                      eng - Proposition of race 
                         - Príjazdový itinerár k prezentácii                                                                                                 - Arrive itinerar by presentation

                         - Plánik - penzión Zora, Tatranská Lomnica                                                                                - Plan - pensión Zora, Tatranska Lomnica

                         - Plán1 - Spišská Belá - deň                                                                                                          - Plan1 - Spisska Bela - day

                         Plán2 - Spišská Belá - deň                                                                                                          Plan2 - Spisska Bela - day

 svk    REGISTRÁCIA ON-LINE                                                                                           eng    REGISTRATION ON-LINE

                            Prihlásené posádky - potvrdenie prijatia vašej prihlášky                                                      Registered crews - confirmation your registration

                            Pokyny k on-line registrácii                                                                                                       Instructions by on-line registration