Pozvánka na ! / Invitation on !

Súťaže preložené na nový termín - 29.- 31.01.2021 - z dôvodu aktuálne nepriaznivej situácie !

The races are rescheduled on new date - 29.- 31.01.2021 - reason is no good actaul situation ! 

                                                            34r8tzp012021

 

 

 

 

 

 

 

 34.ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka " - 34.annual - " The chalenge Cup of Slavomil Rusiňák "

8.ročník - " Tatranský zimný pohár " - 8.annual - " The High Tatras Winter Cup "         

6.. a 7. kolo dopravnovýchovnej súťaže - "Rodičia, jazdite opatrne !" - 6. and 7. round "Parents, drive carefully"

4. a 5.kolo seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - 4. and 5.round " Spisska Bela´s safe driving "

Spišská Belá - 29.- 31.01.2021 + Poprad - 31.01.2020

Na prezretie/browse :

svk - Propozície súťaže - Spišská Belá                                                                             eng - Proposition of race - Spisska Bela
                         - Príjazdový itinerár k prezentácii                                                                                                 - Arrive itinerar by presentation

                         - Plánik - penzión Zora, Tatranská Lomnica                                                                                - Plan - pensión Zora, Tatranska Lomnica

svk - Propozície súťaže - Poprad                                                                                        eng - Proposition of race - Poprad
                         - Príjazdový itinerár k prezentácii                                                                                                  - Arrive itinerar by presentation

                         Plánik - OC MAX, Poprad                                                                                                             Plan - OC MAX, Poprad

 svk    REGISTRÁCIA ON-LINE                                                                                           eng    REGISTRATION ON-LINE

                            Prihlásené posádky - potvrdenie prijatia vašej prihlášky                                                      Registered crews - confirmation your registration

                            Pokyny k on-line registrácii                                                                                                       Instructions by on-line registration