Pozvánka na ! / Invitation on !

  logo35rb2022                                              mesto bela

 35.ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka " - 35.annual - " The chalenge Cup of Slavomil Rusiňák "

   6..kolo dopravnovýchovnej súťaže - "Rodičia, jazdite opatrne !" - 6. round "Parents, drive carefully"

   6.kolo seriálu " Belianske bezpečné jazdy " -  6.round " Spisska Bela´s safe driving "

Spišská Belá - 07.- 09.10.2022

Na prezretie/browse :

svk - Propozície súťaže                                                                                                      eng - Proposition of race 
                         - Príjazdový itinerár k prezentácii                                                                                                 - Arrive itinerar by presentation

                         - Plánik - penzión Zora, Tatranská Lomnica                                                                                - Plan - pensión Zora, Tatranska Lomnica

                         - Plán - Spišská Belá - deň                                                                                                            - Plan - Spišská Belá - day

 svk    REGISTRÁCIA ON-LINE                                                                                           eng    REGISTRATION ON-LINE

                            Prihlásené posádky - potvrdenie prijatia vašej prihlášky                                                      Registered crews - confirmation your registration

                            Pokyny k on-line registrácii                                                                                                       Instructions by on-line registration