Pozývame na ! / Invitation on !

          lrocnik2020naweb                    psklogo32                                mesto bela

34.ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka " - 34.annual - " The chalenge Cup of Slavomil Rusiňák "          

6. kolo dopravnovýchovnej súťaže - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - 6 round " Parents, drive carefully "

4. kolo seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - 4.round " Spisska Bela´s safe driving "

Spišská Belá - 02.- 04.10.2020

Na prezretie/browse :

svk - Propozície súťaže                                                                                                     eng - Proposition of race
                         - Príjazdový itinerár k prezentácii                                                                                                 - Arrive itinerar by presentation

                         - Plánik - penzión Zora, Tatranská Lomnica                                                                     - Plan - pensión Zora, Tatranska Lomnica
 

svk    REGISTRÁCIA ON-LINE                                                                                            eng REGISTRATION ON-LINE
                            Prihlásené posádky - potvrdenie prijatia vašej prihlášky                                                      Registered crews - confirmation your registration

                            Pokyny k on-line registrácii                                                                                                            Instructions by on-line registration