História


Vznik a história klubu :

1972-1979 Pod hlavičkou ZO Zväzarmu Spišská Belá pôsobil automotoklub v rokoch. Vtom čase pôsobila v automotoklube silná skupina nadšencov, výborných jazdcov a organizátorov , ktorí veľmi úspešne prispievali k propagácii vtedy ešte Branno-orientačných automobilových súťaží / BOAS /. Hlavnými ťahúňmi boli - Slavomil Rusiňák, Vladimír Pavličko a  Jozef Pavličko. Klubové posádky úspešne súťažili v Majstrovstvách Slovenska a Majstrovstvách ČSSR. V tom čase sa konali v Spišskej Belej Majstrovstvá Východoslovenského kraja za účasti 60 posádok, neskôr v spolupráci s AMK Kežmarok bola založená medzinárodná automobilová orientačná súťaž             „ Tatranská osma  „ , ktorej sa zúčastňovali posádky z Československa, Rumunska, Maďarska a Poľska a zaujímavosťou tejto súťaže bolo, že trať bola postavená aj na území Poľska, kam posádky prechádzali cez hraničný prechod Tatranská Javorina. Žiaľ táto súťaž zanikla nečakanou smrťou autora tratí a hlavného ťahúňa vtedajšej skupiny nadšencov Slavomila Rusiňáka, ktorý prehral svoj boj s nevyliečiteľnou chorobou.

 

 


1987 V organizátorských šľapajach Slavomila Rusiňáka pokračovali    jeho spolujazdci a priatelia – bratia Pavličkovci, ktorí po niekoľkoročnej odmlke po hlavičkou vtedy ešte ZO Zväzarmu obnovili tradíciu automobilových orientačných súťaží v Spišskej Belej. Tí boli v roku 1987 jednými z hlavných iniciátorov a zakladateľov automobilovej orientačnej súťaže na počesť Slava Rusiňáka „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „ , ktorého I. ročník sa konal v roku 1987. V tomto roku začal kráčať v otcových pretekárskych šľapajach jeho syn Peter a zúčastnil sa I. a II. ročníka tejto súťaže ako súťažiaci.

 

 


1989 vznikli prvé finančné problémy súvisiace so zmenou politického systému ,ktoré odradili bratov Pavličkovcov od usporiadania ďalších ročníkov. Syn Peter Rusiňák nechcel pripustiť, aby po dvoch ročníkoch táto súťaž zanikla a tak som sa pokúsil prebrať od nich štafetu organizátora. Za výdatnej pomoci bratov Pavličkovcov, Ľuba Pisarčíka, vtedajšieho predsedu ZO Zväzarmu /  teraz ZO ZŤŠČ /, dnes už nebohého Ing. Jaroslava Mervarta st. – vtedy ekonomického riaditeľa a.s. Chemosvit, Ing. Ivana Sabaku ( hlavného rozhodcu jednotlivých ročníkov ), Vlastimila Havlína ( generálneho sekretára ZTŠČ, a neskôr NAMK ) ako aj všetkých, ktorí neboli menovaní, ale mi veľmi pomohli, aby táto dobrá myšlienka nezanikla a mohla byť rozvíjaná až po súčasnosť.

 

 


1992 Zánik Zväzarmu vyústil do vzniku samostatného Automobilového   klubu Renax Spišská Belá z vlastnou právnou subjektivitou. Zakladajúcimi členmi boli Peter Rusiňák, Štefan Slodičák, Jaroslav Línek, Emil Horniaček, Eduard Pitoňák, Libor Slavkovský.

 

 


1994 Od VIII. ročníka sa stala automobilová orientačná súťaž „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „  medzinárodnou a jej súčasťou sa stali aj Majstrovstvá Slovenska.

 

 


1996 Konal sa jubilejný X.ročník súťaže „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „, ktorý bol dôležitý z hľadiska založenia seriálu „ The Central European Cup „  ako neoficiálnych majstrovstiev Strednej Európy klubov v AOS. Myšlienku tomuto seriálu vdýchli členovia novo tvoriaceho sa AMK Spišská Belá ( vznik január 1996 ) v zostave – Jaroslav Línek, Peter Rusiňák, Štefan Slodičák a Eva Rusiňáková ( dodnes ekonómka a neodmysliteľná opora klubu ) za výdatnej pomoci vtedajšieho prezidenta NAMK a výborného človeka a priateľa Dr. Pavla Žilínka, ktorý už žiaľ tiež nie je medzi nami. Zakladateľmi seriálu „ The Central European Cup „  boli kluby : AMK Spišská Belá/ SR /, Automobilklub Myslowicki Myslowice / PL /, ACR Satu Mare / RO /, AMK Ostrava / ČR / a AMK Kiszújszalas / HU /. V roku 1996 bolo súčasťou X.ročníka aj 5.kolo skúšobného 0-tého ročníka seriálu „ The Central European Cup „.Postupne pribudli do klubu ďaľšie organizátorske a súťažné opory  - Ladislav Stoklas,Ondrej Meltzer, Peter Slodičák, Václav Slodičák a Martin Kruk.

 

 


1997 Seriál „ The Central European Cup „ začal písať svoju dnes už 14.ročnú históriu , obohatený o ďaľšie kluby, ktoré vstúpili do tohto seriálu v ďaľšom priebehu – A.S. Riders Satu Mare / RO /, ACR EKKA Baia Mare / RO /, Automobilklub Opolski Opole / PL / a AMK Handicapovaných motoristov Praha / ČR /. Kým v 1.ročníku bolo nominovaných 14 posádok, v práve prebiehajúcom 14.ročníku ich už je 35.Samozrejme nie je možné nespomenúť podporu mesta Spišská Belá, ktoré nám bolo naklonené pod primátorovaním p. Dušana Rotha a táto spolupráca napreduje aj so súčasným primátorom p. JUDr. Štefanom Bieľakom.

 

 


2000 pribudla do činnosti klubu súťaž v jazde zručnosti, ktorá je určená najmä pre širokú verejnosť, pri momentálne prebiehajúcom 11. ročníku tejto súťaže, ktorá nesie názov „ O pohár primátora mesta Spišská Belá „, môžeme konštatovať, že sa už stala tradíciou a presiahla hranice mesta, nakoľko sa súťaže zručnosti zúčastňujú pretekári od Popradu po Podolínec, teda zo širokého okolia.

 

 


2003 Súťaž v jazde zručnosti „ O pohár primátora mesta Spišská Belá „ pomohla klubu aj z hľadiska členskej základne. Do klubu prišli noví členovia, ktorí sa aktívne podieľajú na športovej a organizátorskej činnosti klubu. Z najaktívnejších nováčikov v klube je potrebné vyzdvihnúť Antona Štolca, Jána Štolca, Emana Danielčáka, Františka Monku a Petra Pavlička.

 

 


2003-2006 K neoddeliteľnej súčasti klubu patrí aj pomoc pri usporiadaní známej súťaže v rally, donedávna konanej v Poprade – RALLYE TATRY, teraz presunutej do Púchova s názvom RALLYE MATADOR TATRY, kde každoročne zabezpečujeme v počte 30 ľudí rýchlostné skúšky.

 

 


2005 Členovia AMK Spišská Belá Anton Štolc a Ladislav Stoklas začínajú jazdiť Majstrovstvá SR v slalome a je potrebné, že veľmi úspešne. V tomto roku začínajú klubové posádky jazdiť aj celoštátny seriál dopravno-výchovných automobilových orientačných súťaží pre rodičov s deťmi a začiatočníkov „ Rodičia, jazdite opatrne „.

 

 


2006 Úspešne zorganizovaný jubilejný XX.ročník súťaže „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „ , 10.ročník seriálu „ The Central European Cup „ a po prvý krát zvládnutá organizácia 3.kola celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže „ Rodičia, jazdite opatrne „. Tento úspech potvrdzuje účasť 39 posádok.

 

 


2008 Vznik seriálu automobilových orientačných súťaží pre začiatočníkov pod názvom „ Belianské bezpečné jazdy „ . Výrazný krok k záchrane tohto športu v rámci celého Slovenska. V prvom ročníku tohto seriálu sa podarilo osloviť až 23 nových súťažných posádok, čo bolo veľmi príjemným prekvapením pre klubových organizátorov tejto súťaže

 

 


2010 Zmena názvu klubu z Automobilového klubu Spišská Belá na Automotoklub Spišská Belá rozšírením členskej základne a zároveň rozšírením športových disciplín, ktorým sa členovia venujú. Členská základňa sa rozrastá z 37 na 67 členov. V klube začala činnosť Moto sekcia – motorkári, tiež pribudli v klube členovia, venujúci sa autošportu štvorkoliek a off road.
Okrem úspešného reprezentovania mesta Spišská Belá a celého Slovenska čo sa týka organizácie jednotlivých podujatí, sme v klube rovnako úspešní aj po športovej stránke. V automobilových orientačných súťažiach dosahovali a aj dosahujú naše posádky veľmi dobré výsledky v majstrovstvách Slovenska, ale najmä v seriáli „ The Central European Cup „ , kde sa posádka  Slodičák Štefan – Rusiňák Peter stala 2 x celkovým víťazom, 2 x obsadila 2.miesto a 1 x tretie miesto, posádka Tinák Marián – Línek Jaroslav obsadila 3 x 2.miesto a 1 x 3.miesto a posádka Stoklas Ladislav – Meltzer Ondrej 2 x 3.miesto. K športovým úspechom treba zaradiť aj účinkovanie v seriáli majstrovstiev Slovenska v slalomoch, do ktorých sa zapojili Ladislav Stoklas, Václav Slodičák a Anton Štolc a tiež účinkovanie posádok v seriáli „ Rodičia, jazdite opatrne, kde v prebiehajúcej sezóne reprezentuje klub deväť posádok a v priebežnom poradí v rámci Slovenska držia prvé miesta v troch z celkovo piatich kategórií. 

V závere je potrebné vyjadriť poďakovanie všetkým nadšencom, reklamným partnerom, ktorí neboli spomenutí pri tejto prezentácii klubu, pretože bez nich by sme všetky úskalia pri organizovaní súťaží nezvládli a za to im patrí vďaka a obdiv.


aktualizácia k 08.11.2010 auto2
Ing. Peter Rusiňák, predseda AMK Spišská Belá