Výsledky - results - 36.ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka " Spišská Belá - 06.- 08.10.2023

Oficiálne výsledky - 36. ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka "

Official results - 36. annual - " About Challenge cup of Slavomil Rusinak "

  Celkové výsledky ( general results ) - Pohár Vladimíra Pavlička - jazdy zručnosti ( general results of day speed trials )

  Etapa plná zábavy ( Funny full stage ) - všetky kategórie v spoločnej etape

Výsledky - 25. ročník - 9. a 10.kolo seriálu " Stredoeurópsky pohár "

- CEC Spišská Belá 2023

 Results - 25.ročník - 9. a 10. round of serie " The Central European Cup "

 9.kolo(round) - 10.kolo(round)  - štartovná listina(startlist) 

 9.kolo(round)JZ(Speed trial)   -   10.kolo(round)JZ(speed trial) 

 9.+ 10.kolo spolu(round together) -  9.+ 10.kolo spolu JZ(round togetherspeedtrial)

 Trať ( track ) - 36.ročník & CEC Spišská Belá 2023 : 

Itinerár + mapa N1 - Itinerár + mapa N2 - Itinerár + mapa 1D - Itinerár + mapa 2D

Correct drive cards : Vzorový jazdný výkaz N1 - Vzorový jazdný výkaz N2

                                  Vzorový jazdný výkaz 1D - Vzorový jazdný výkaz 2D

 Correct routes : Vzorový prejazd N1 -  Vzorový prejazd N2 - Vzorový prejazd 1D - Vzorový prejazd 2D

 Konečné výsledky - 25. ročníka seriálu " Stredoeurópsky pohár " - sezóna 2023

  Final results - 25.annual of serie " The Central European Cup " - season 2023

Prihlásené posádky(registered crews)- season 2023

konečné výsledky(final results) - sezóna 2023: 

orientačné jazdy(orientation ride) - jazdy zručnosti(speedtrials)

 6.kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - 36.ročník - 2023

  Celkové výsledky   -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky prvkov

  Trať : Kategória A-E : Itinerár + mapa 1D - Itinerár + mapa 2D

                              Vzorový jazdný výkaz 1D - Vzorový jazdný výkaz 2D

                              Vzorový prejazd 1D - Vzorový prejazd 2D

  Trať :  Kazegória F : Itinerár + mapa 1D  -  Itinerár + mapa 2D

                       Vzorový jazdný výkaz 1D - Vzorový jazdný výkaz 2D

                               Rozmiestnenie prejazdových kontrol - deň

  4. kolo 15. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - 2023

  Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti