Oficiálne konečné výsledky - celoročné súťaže - sezóna 2023

                 BELIANSKE BEZPEČNÉ JAZDY - 15.ročník - automobilové orientačné súťaže - rok 2023
                
Konečné výsledky    -   Výsledky jazdy zručnosti

               O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ - 23.ročník
- jazdy zručnosti - rok 2023
 

Konečné výsledky - Kategória - Najlepší čas

Konečné výsledky - Kategória - ELITE

Konečné výsledky - Kategória - ŽENY

Konečné výsledky - Kategória - Junior

Konečné výsledky - Kategória - 55+ LEGEND


Blahoželanie víťazom a výzva pre ostatných do novej sezóny 2024.