Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 26.03.2023

                logo becep Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 15. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 26.03.2023

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky prvkov     

Vyhodnotené jazdné výkazy

Kategória AE :

 Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Kategória F - :

 Trať :   Itinerár+mapa - Rozmiestnenie prejazdových kontrol