Pozvánka na ! / Invitation on ! - 2.kolo BBJ - Spišská Belá - 26.03.2023

bbjlogo022023

15. ročník - " Belianske bezpečné jazdy - 2.kolo " - 15. year - " Spisska Bela Cup - 2.round "

 !!! Upozornenie :

     nezabudnite na zmenu času zo soboty na nedeľu, lebo budete meškať hodinu na súťaž !!!    

   svk                                                                        eng

Pozvánka + časový rozpis súťaže                            - Invitation + timeplan of race

ON-LINE PRIHLÁŠKA                                                - ONLINE REGISTRATION

Prihlásené posádky - potvrdenie prihlášky             - Registered crews - confirmation your registration

- Priebežná štartovná listina                                         - Current Start list  

- plánik jazdy zručnosti - nové !!!                                 - plan of speed trial - new !!! 

 - Uzávierka prihlášok 25.03.2023                              - Deadline for registration - 25.03.2023                

 Vykonávacie pokyny pre 15. ročník seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2023 - pracovná verzia

 Pravidlá automobilových orientačných súťaží - pre tých čo sa chcú zlepšovať - odporúčame prečítať

!!! Upozornenie : nezabudnite na zmenu času zo soboty na nedeľu, lebo budete meškať hodinu na súťaž !!!