SEP 2023 - CEC 2023 - aktuálne info - actual news

Názov seriálu :         25. ročník seriálu medzinárodných automobilových orientačných súťaží
                                                  „ Stredoeurópsky pohár „
  ( SEP 2023 )
                                     25. year of series " The Central European Cup " ( CEC 2023 )

 

 Termíny súťaží SEP 2023 - Dates of races CEC 2023         

 Pravidlá 2023 plná verzia - Rules 2023 full version

 Pravidlá novinky 2023 - Rules news 2023

 Reglement SK 2023       Reglement EN 2023   

 elektronická registrácia posádok do sezóny SEP - príklady z roku 2022 a tiež prihlasovanie na jednotlivé súťaže - aktuálna používateľská príručka

 electronic registration crews for season CEC  - examples from 2022 year & races too - actual user manual - tutorial

 Celkové výsledky SEP 2022 - Final results CEC 2022