Oficiálne výsledky - 9.ročník - Tatranský zimný pohár - Poprad - 10.12.2022

 9. ročník - Tatranský zimný pohár - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

7. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - sezóna 2022
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

5. kolo 14. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2022
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

Vzorové jazdné výkazy :

- 1.etapaAE - 2.etapaAE - 1.etapaF - 2.etapaF

Vyhodnotené jazdné výkazy posádok :

- 1. a 2.etapaAE - 1. a 2.etapaF