Pozvánka na ! / Invitation on ! TZP Poprad - 10.12.2022

 logo9tzp

   9.ročník - " Tatranský zimný pohár " - 9.annual - " The Tatra winter cup "         

 7. kolo dopravnovýchovnej súťaže - "Rodičia, jazdite opatrne !" - 7. round "Parents, drive carefully"

 5. kolo seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - 5. round  " Spisska Bela´s safe driving "

 

 Pravidlá automobilových orientačných súťaží - pre tých čo sa chcú zlepšovať - odporúčame prečítať


 Poprad - 10.12.2022

Na prezretie/browse :

 

svk - Propozície súťaže - Poprad                                                                                        eng - Proposition of race - Poprad
                       - Príjazdový itinerár k prezentácii a k jazde zručnosti                                                                       - Arrive itinerar by presentation and by speed trial

 

 svk    REGISTRÁCIA ON-LINE                                                                                           eng    REGISTRATION ON-LINE

                          Prihlásené posádky - potvrdenie prijatia vašej prihlášky                                                            Registered crews - confirmation your registration

                          Pokyny k on-line prihlasovaniu                                                                                                      Instructions by on-line registration