Pozvánka na ! / Invitation on ! TZP Poprad - 09.12.2023

 tzplogoweb2023

10.ročník - " Tatranský zimný pohár " - 10.annual - " The Tatra winter cup "         

 6. kolo dopravnovýchovnej súťaže - "Rodičia, jazdite opatrne !" - 6. round "Parents, drive carefully"

 5. kolo seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - 5. round  " Spisska Bela´s safe driving "

 Štartovná listina - Startlist

 Plánik jazdy zručnosti - Plan of speed trial

 Písomná rozprava - Written debate

 Pravidlá automobilových orientačných súťaží - pre tých čo sa chcú zlepšovať - odporúčame prečítať

 svk - Propozície súťaže                                                     eng - Proposition of race

REGISTRÁCIA ON-LINE                                                              - REGISTRATION ON-LINE

Prihlásené posádky - potvrdenie prijatia vašej prihlášky        - Registered crews-confirmation your registration

Pokyny k on-line prihlasovaniu                                                 -  Instructions by on-line registration

Príjazdový itinerár k prezentácii a k jazde zručnosti               - Arrive itinerar by presentation and by speed trial