Oficiálne výsledky - oficial results - Novoročná bezpečná jazda - New year´s safe ride - 29.01.2023

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž

                   New year´s safe drive - automobile orientation race

           1. kolo jubilejného 15. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
           1. round of 15. annual of serie " The Spisska Bela Cup "

                         Huncovce - 29.01.2023

 

 Štartovná listina súťaže - Start list of race 

 Celkové výsledky ( oficial results ) - kategória A-E ( categorie AE ) + kategória F ( categorie F )

 Výsledky jazdy zručnosti ( results of speed trial ) - Výsledky prvkov ( results of elements )

 Vvhodnotené jazdné výkazy posádok ( The drive cards of the crews have been evaluated )

 Kategória A-E - Categorie A-E :

 Trať - track : 
 Itinerár+mapa sk - vzorový prejazd AE

 Itinerary+map en - correct route AE

 Kategória F - Categorie F :

 Trať - track 
 Itinerár+mapa - Itinerer+map
 Rozmiestnenie prejazdoviek F 

 Itinerer+map Distribution of checkpoints on track F