Oficiálne výsledky - Rallye Štrba - 25.09.2021

 XVII. ročník - Rallye Štrba - Absolútne poradie

5. kolo 13. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Celkové výsledky - Výsledky jazdy zručnosti - Výsledky prvkov

2. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! "
Celkové výsledky Výsledky jazdy zručnosti - Výsledky prvkov

 Trať : Kategória A-E : Itinerár + mapa 1.etapa - Itinerár + mapa 2.etapa 

                               Vyhodnotené jazdné výkazy 1.etapa + 2.etapa

       Kazegória F : Itinerár + mapa 1.etapa  -  Itinerár + mapa 2.etapa

                               Vyhodnotené jazdné výkazy 1.etapa + 2.etapa