Výsledky - results - 35.ročník - " O putovný pohár S. Rusiňáka - 07.- 09.10.2022

Oficiálne výsledky - 35. ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka "

  Official results - 35. annual - " About Challenge cup of Slavomil Rusinak "

  Celkové výsledky ( general results ) - Pohár Vladimíra Pavlička - jazdy zručnosti ( general results of speed trials )

  Etapa plná zábavy ( Funny full stage ) - všetky kategórie v spoločnej etape

Výsledky - 24. ročník - 7. a 8.kolo seriálu " Stredoeurópsky pohár "

- CEC Spišská Belá 2022

 Results - 24.ročník - 7. a 8. round of serie " The Central European Cup "

 7.kolo(round)   -    8.kolo(round)   

 7.kolo(round)JZ(Speed trial)   -   8.kolo(round)JZ(speed trial) 

 7.+ 8.kolo spolu(round together)7.+ 8.kolo spolu JZ (round together speed trial)

 Trať ( track ) - 35.ročník & CEC Spišská Belá 2022 : 

Itinerár + mapa N1 - Itinerár + mapa N2 - Itinerár + mapa 1D - Itinerár + mapa 2D

Correct drive cards : Vzorový jazdný výkaz N1 - Vzorový jazdný výkaz N2

                                  Vzorový jazdný výkaz 1D - Vzorový jazdný výkaz 2D

 Correct routes : Vzorový prejazd N1 -  Vzorový prejazd N2 - Vzorový prejazd 1D - Vzorový prejazd 2D

6.kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - 36.ročník - 2022

  Celkové výsledky   -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky prvkov

  Trať : Kategória A-E : Itinerár + mapa 1D - Itinerár + mapa 2D

                              Vzorový jazdný výkaz 1D - Vzorový jazdný výkaz 2D

                              Vzorový prejazd 1D - Vzorový prejazd 2D

  Trať :  Kazegória F : Itinerár + mapa 1D  -  Itinerár + mapa 2D

                       Vzorový jazdný výkaz 1D - Vzorový jazdný výkaz 2D

                            Vzorový prejazd 1D - Vzorový prejazd 2D

  4. kolo 14. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - 2022

  Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti