Výsledky - 34.ročník - " O putovný pohár S. Rusiňáka - 08.- 10.10.2021

 Výsledky - 34. ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka "
  Celkové výsledky ( general results )  -  Výsledky jazdy zručnosti ( general results of speed trial )

  Etapa plná zábavy ( Funny full stage ) - všetky kategórie v spoločnej etape

  Trať ( track ) - 34.ročník : Itinerár + mapa N - Itinerár + mapa 1D - Itinerár + mapa 2D

  Correct drive cards : Vzorový jazdný výkaz N - Vzorový jazdný výkaz 1D - Vzorový jazdný výkaz 2D

  Correct routes : Vzorový prejazd N - Vzorový prejazd 1D - Vzorový prejazd 2D

  Jazdné výkazy posádok ( drive cards of crews ) : Etapa N - Etapa 1D - Etapa 2D

 6.kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - 35.ročník - 2021

  Celkové výsledky   -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky prvkov

  Trať : Kategória A-E : Itinerár + mapa 1D - Itinerár + mapa 2D

                               Vzorový jazdný výkaz 1D - Vzorový jazdný výkaz 2D

                                  Vzorový prejazd 1D - Vzorový prejazd 2D2

Jazdné výkazy posádok  : Etapa 1D - Etapa 2D

   Kazegória F : Itinerár + mapa 1D  -  Itinerár + mapa 2D

                       Vzorový jazdný výkaz 1D - Vzorový jazdný výkaz 2D

                            Vzorový prejazd 1D - Vzorový prejazd 2D

   Jazdné výkazy posádok : Etapa 1D - Etapa 2D

 6. kolo 13. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - 2020/21

  Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti