Pozvánka na súťaže - Invitaion on races - 04.-06.12.2020

34r8tzp2020

34.ročník súťaže " O putovný pohár S. Rusiňáka " - 04.-05.12.2020 - v príprave !!!

34.annual of race " Slavomil Rusinak chalenge cup " 04.-05.12.2020 - in progress !!!

a / and

8.ročník súťaže " Tatranský zimný pohár " - 06.12.2020 - v príprave !!!

8.annual of race " The High Tatras cup " - 06.12.2020 - in progress !!!

 

Všetky nové dôležité informácie k uvedeným súťažiam budeme zasielať priebežne.

 All new important information by races we will send currently.

  

Vidíme sa čoskoro.

We will see soon.