Oficiálne výsledky - 6.ročník - Tatranský zimný pohár - Poprad - 08.12.2018

 6 ročník - Tatranský zimný pohár - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

6. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - sezóna 2018
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

5. kolo 11. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2018
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

Vzorové výkazy 1. a 2. etapy - kategória AE

Vzorové výkazy 1. a 2. etapy - kategória F