Oficiálne výsledky - 7.ročník - Tatranský zimný pohár - Poprad - 07.12.2019

 7 ročník - Tatranský zimný pohár - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

6. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - sezóna 2019
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

5. kolo 12. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2019
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti