Oficiálne výsledky - Novoročná bezpečná jazda - 21.01.2018

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 1. kolo 11. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 21.01.2018

Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti  - Vyhodnotenie prvkov

Priebežná nominačná listina BBJ2018  -  Vvhodnotené jazdné výkazy

Kategória A-E:

Trať : 
Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Kategória F - :

Trať : 
Itinerár+mapa
 Vzorový prejazd etapy