Oficiálne konečné výsledky - celoročné súťaže - sezóna 2018

                 BELIANSKE BEZPEČNÉ JAZDY - 11.ročník - automobilové orientačné súťaže - rok 2018
                
Konečné výsledky    -   Výsledky jazdy zručnosti

               O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ - 19.ročník
- jazdy zručnosti - rok 2018
 

Konečné výsledky - Kategória - Dospelí - 2018

Konečné výsledky - Kategória - Prvá jazda v kole - 2018

Konečné výsledky - Kategória - ŽENY - 2018

Konečné výsledky - Kategória - Junior - 2018

Konečné výsledky - Kategória - MOTO - 2018


Blahoželanie víťazom a výzva pre ostatných do novej sezóny 2019.