Oficiálne výsledky - 5.ročník - Tatranský zimný pohár - Poprad - 02.12.2017

 5 ročník - Tatranský zimný pohár - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

7. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - sezóna 2017
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

5. kolo 10. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2017
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

Vzorové výkazy 1. a 2. etapy - kategória AE

Vzorové výkazy 1. a 2. etapy - kategória F