Výsledky - XXXI.ročník - " O putovný pohár S. Rusiňáka - 06.- 08.10.2017

 Výsledky - XXXI. ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka "
 Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

 Etapa plná zábavy - všetky kategórie v spoločnej etape

 Výsledky - 21.ročník seriálu " Stredoeurópsky pohár "
 9.kolo(round)    -    10.kolo(round)   

 9.kolo(round)JZ(Speed trial)   -   10.kolo(round)JZ(speed trial)    

 6.kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! "
 Celkové výsledky   -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky prvkov

 Kategória A-E : Itinerár + mapa D1  -  Itinerár + mapa D2

                           Vzorový prejazd D1 - Vzorový prejazd D2

                           Vzorový jazdný výkaz D1 - Vzorový jazdný výkaz D2

 Kazegória F : Itinerár + mapa D1  -  Itinerár + mapa D2

                       Vzorový jazdný výkaz D1 - Vzorový jazdný výkaz D2

 

 4. kolo 10. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

 Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti