Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 19.03.2017

                logo becep Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 10. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 19.03.2017

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti      Vyhodnotené jazdné výkazy

Kategória A-E:

 Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Kategória F - :

 Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Nasledujúce 3.kolo sa uskutoční 23.09.2017 v Štrbe - nový termín !!!