Oficiálne výsledky - 4.ročník - Tatranský zimný pohár - Poprad - 03.12.2016

 4 ročník - Tatranský zimný pohár - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

7. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - sezóna 2016
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

5. kolo 9. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2016
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti