Oznam o zrušení 11. a 12.kola jazdy zručnosti

!!! Oznamujeme všetkým súťažiacim, že 11. a 12.kolo

jazdy zručnosti plánované na 28.11.2021 sú

zrušené !!!

 

Dôvod : Vyhlásenie nudzového stavu Vládou SR

 

       Vďaka za pochopenie.

                                                       AMK Spišská Belá