Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 20.03.2016

                logo becep Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 9. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 20.03.2016

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

Vyhodnotené jazdné výkazy Priebežná nominačná listina BBJ2016

Kategória A-E:     Trať :   Itinerár+mapa

Kategória F - :     Trať :   Itinerár+mapa

 

Nasledujúce 3.kolo sa uskutoční 28.05.2016 v Štrbe.