Oficiálne výsledky - Novoročná bezpečná jazda - 22.01.2017

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 1. kolo 10. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 22.01.2017

Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti  - Vvhodnotené jazdné výkazy

Kategória A-E:

Trať : 
Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Kategória F - :

Trať : 
Itinerár+mapa
 Vzorový prejazd etapy