Oficiálne konečné výsledky - celoročné súťaže - sezóna 2015

                 BELIANSKE BEZPEČNÉ JAZDY - 8.ročník - automobilové orientačné súťaže - rok 2015
                
Konečné výsledky    -   Výsledky jazdy zručnosti


               O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ - XVI.ročník
- jazdy zručnosti - rok 2015

Oficiálne výsledky 9. bonusového kola - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 29.11.2015 

Oficiálne výsledky 9. kola - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 29.11.2015

Oficiálne výsledky 10. kola - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 29.11.2015

 

Konečné výsledky - Kategória - MOTO - 2015

Konečné výsledky - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy - 2015


Blahoželanie víťazom a výzva pre ostatných do novej sezóny 2016.