11.ročník - 07.12.2024 - termín

Názov súťaže :  11.ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže
                         „ Tatranský zimný pohár „

6.kolo 38.ročníka celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže " Rodičia, jazdite opatrne ! "                        
                                  5.kolo 16.ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Usporiadateľ - Automotoklub Spišská Belá v spolupráci s AOS klubom Poprad
- termín - 07.12.2024 - Poprad

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy