8.ročník - 26.03.2022 - termín

Názov súťaže :  8.ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže
                         „ Tatranský zimný pohár „

1.kolo 35.ročníka celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže " Rodičia, jazdite opatrne ! "                        
                                  2.kolo 14.ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Usporiadateľ - Automotoklub Spišská Belá v spolupráci s AOS klubom Poprad
- termín - 26.03.2022 - Poprad

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy