Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 22.03.2015

                logo becep Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 8. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 22.03.2015

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

Vyhodnotené jazdné výkazy Priebežná nominačná listina BBJ2015

Kategória A-E:     Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd

Kategória F - :     Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd

Priebežne výsledky po 2.kolách :  Orientačná jazda     Jazda zručnosti             

Nasledujúce 3.kolo sa uskutoční 23.05.2015 v Štrbe.