Oficiálne konečné výsledky - celoročné súťaže - sezóna 2014

                 BELIANSKE BEZPEČNÉ JAZDY - 7.ročník - automobilové orientačné súťaže - rok 2014
                
Konečné výsledky    -   Výsledky jazdy zručnosti


               O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ - XV.ročník
- jazdy zručnosti - rok 2014

Oficiálne výsledky 1. bonusového kola - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 23.02.2014 

Oficiálne výsledky 9. kola- Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 30.11.2014

Oficiálne výsledky 10. kola- Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 30.11.2014

 

Konečné výsledky - Kategória - MOTO - 2014

Konečné výsledky - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy - 2014


Blahoželanie víťazom a výzva pre ostatných do novej sezóny 2015.