Oficiálne výsledky - 2.ročník - Tatranský zimný pohár - Poprad - 06.12.2014

 2. ročník - Tatranský zimný pohár - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

6. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! " - sezóna 2014
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

5. kolo 7. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy " - sezóna 2014
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti