Výsledky - XXVIII.ročník - " O putovný pohár S. Rusiňáka - 10.- 11.10.2014


Výsledky - XXVIII. ročník - " O putovný pohár Slavomila Rusiňáka "
Results - XXVIII.annual - " The Chalenge cup of Slavomil Rusiňák "

 Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

 Etapa plná zábavy

Výsledky - 18.ročník seriálu " Stredoeurópsky pohár "
Results    - 18. annual of serie " The Central European Cup "

7.kolo(round)    -    8.kolo(round)   

7.kolo(round)JZ(Speed trial)   -   8.kolo(round)JZ(speed trial)    

5. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! "

Celkové výsledky   -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky súťažných prvkov

4. kolo 7. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti