Oficiálne výsledky - Rallye Majáles Štrba - 24.05.2014

 X. ročník - Majáles Rallye Štrba - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

1. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! "
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

3. kolo 7. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

Vzorový prejazd :

1.etapa   2.etapa   3.etapa - kategória A,B

1.etapa   2.etapa                  - kategória C