Oficiálne výsledky - Novoročná bezpečná jazda - 20.01.2013

                 Novoročná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 1. kolo 6. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 20.01.2013

Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti  - Vvhodnotené jazdné výkazy

Trať :  

Itinerár+mapa - Vzorový prejazd