Oficiálne konečné výsledky - celoročné súťaže - sezóna 2012

                 BELIANSKE BEZPEČNÉ JAZDY - 5.ročník - automobilové orientačné súťaže - rok 2012
                
Konečné výsledky    -   Výsledky jazdy zručnosti


               O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ - XIII.ročník
- jazdy zručnosti - rok 2012

Oficiálne výsledky 10. bonusového kola - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 08.12.2012 

Konečné výsledky - Kategória - MOTO - 2012

Konečné výsledky - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 2012

Blahoželanie víťazom a výzva pre ostatných do novej sezóny 2013.