Oficiálne výsledky - Rallye Majáles Štrba - 25.05.2013

 IX. ročník - Majáles Rallye Štrba - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

1. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! "
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

3. kolo 6. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti

Trať súťaže :

1.etapa-itinerár   2.etapa-itinerár   Mapa1    Mapa2    Vložený itinerár pre 1.etapu  

Poznámka : mapy boli pre obe etapy rovnaké

Vzorový prejazd :   1.etapa-vzorák    2.etapa-vzorák