Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 24.03.2013

                 Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 6. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 24.03.2013

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti  - Priebežná nominačná listina BBJ2013

Trať :
Itinerár + mapy - Vzorový prejazd  -  Vyhodnotené jazdné výkazy