Kalendár - M SR - RJO - 2013

Názov súťaže :  Celoštátna dopravno-výchovná automobilová orientačná súťaž „ Rodičia, jazdite opatrne ! „ 
                                                   27.ročník - 5.kôl - sezóna 2013

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy

1.kolo
- termín - 25.05.2013 - Štrba
           - usporiadateľ - Gallo Team Štrba

2.kolo
- termín - 29.06.2013 - Handlová 
           - usporiadateľ - AMK Baník Handlová

3.kolo
- termín - 07.09.2013 - Nové Mesto nad Váhom
           - usporiadateľ - AMK VCC Piešťany

4.kolo
- termín - 05.10.2013 - Spišská Belá 
           - usporiadateľ - AMK Spišská Belá

5.kolo
- termín - 07.12.2013 - Poprad 
           - usporiadateľ - AMK Spišská Belá