Oficiálne konečné výsledky - celoročné súťaže - sezóna 2013

                 BELIANSKE BEZPEČNÉ JAZDY - 6.ročník - automobilové orientačné súťaže - rok 2013
                
Konečné výsledky    -   Výsledky jazdy zručnosti


               O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ - XIV.ročník
- jazdy zručnosti - rok 2013

Oficiálne výsledky 10. bonusového kola - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 14.12.2013 

Konečné výsledky - Kategória - MOTO - 2013

Konečné výsledky - Kategórie - Dospelí, Prvá jazda v kole, Ženy a Junior - 2013

Blahoželanie víťazom a výzva pre ostatných do novej sezóny 2014.