Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 18.03.2012

                 Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 5. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá 18.03.2012

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti  - Priebežná nominačná listina BBJ2012

Trať :
Itinerár + mapa - Vzorový prejazd  -  Vyhodnotené jazdné výkazy