Oficiálne výsledky - Tatranský zimný pohár - Poprad - 07.12.2013

 I. ročník - Tatranský zimný pohár - Absolútne poradie
Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti

5. kolo M SR - " Rodičia, jazdite opatrne ! "
Celkové výsledky   Výsledky jazdy zručnosti
- Výsledky prvkov

5. kolo 6. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
Celkové výsledky  -  Výsledky jazdy zručnosti