Oficiálne výsledky - Jarná bezpečná jazda - 25.03.2018

                logo becep Jarná bezpečná jazda - automobilová orientačná súťaž
                 2. kolo 11. ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "
                                    Spišská Belá - 25.03.2018

Celkové výsledky    -  Výsledky jazdy zručnosti  -  Výsledky prvkov     

Vyhodnotené jazdné výkazy

Kategória A-E:

 Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Kategória F - :

 Trať :   Itinerár+mapa - Vzorový prejazd etapy

Nasledujúce 3.kolo sa uskutoční 12.05.2018 v Štrbe - Rallye Majáles Štrba