XXXI.ročník - 06.-08.10.2017

Názov súťaže :  XXXI. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej súťaže

                         „ O putovný pohár Slavomila Rusiňáka „ 
                               9. a 10.kolo jubilejného 21.ročníka seriálu " Stredoeurópsky pohár "
          6.kolo 31.ročníka celoštátnej dopravno-výchovnej súťaže " Rodičia, jazdite opatrne ! "                        
                                  4.kolo 10.ročníka seriálu " Belianske bezpečné jazdy "

Usporiadateľ - Automotoklub Spišská Belá
- termín - 06.- 08.10.2017 - Spišská Belá

- súťaž určená všetkým vekovým kategóriám - od rodičov s deťmi, začiatočníkov až po profíkov
- zvyšovanie zručnosti vodičov, orientácia v teréne, doplnkové súťaže a veľa zábavy